top of page

Søknadsskjema

Din søknad er nå sendt inn, og dersom vi har ledig bolig og du er aktuell kandidat, vil du bli kontaktet.

Medsøkere

Kontaktinformasjon

Presentasjon

Referanser fra tidligere leieforhold

Last opp referanse 1 (dokument)
Last opp referanse 2 (dokument)
Last opp siste skattemelding

Skattemelding

Last opp siste versjon av din skattemelding her. Denne finnes på altinn.no eller skatteetaten.no.

Dette skjemaet er tilgjengelig på både norsk og engelsk. Klikk på språkvelgeren nedenfor for å endre språk.

MERK: For å kunne søke, kan du ikke ha en årlig netto inntekt som overstiger 350.000 kroner eller samlet 550.000 kroner for par.

Formue kan ikke overstige 400.000 kroner eller samlet 600.000 kroner for par.

Har du spørsmål til utfylling av dette skjemaet, kan du ta kontakt med Ole A. Dahl på ole@hansnissen.no.

This form is available in both norwegian and english. Switch language by clicking the language bar below.

Please note: To be an eligible applicant, your yearly net salary cannot exceed 350.000 NOK or a total of 550.000 NOK for couples.

Your fortune cannot exceed 400.000 NOK or or a total of 600.000 NOK for couples.

If you have questions regarding this form, please contact Ole A. Dahl at ole@hansnissen.no.

bottom of page