top of page

Styret og ansatte

Kjell Edvard Helland

Kjell har vært styreleder siden 2005. Han har bl.a. vært stortingsrepresentant og Fylkesarbeidssjef i Sør - Trøndelag. Han har bl.a. utdanning fra Høyskolen BI, Forsvarets Høyskole og AFF Norges Handelshøyskole. Han har vært styreleder/medlem i en rekke virksomheter og organisasjoner.

Styrets leder

Bilde av Kjell Edvard Helland

Kathrine Emilie Standal

Kathrine Emilie Standal har sittet i styret siden 2021. Hun jobber som daglig leder i Boligstiftelsen i Trondheim og har lang erfaring med å jobbe med utleie av eiendom innenfor Allmennboligsegmentet (non-profit utleie). Har lang erfaring i å jobbe med stiftelser og sitter i styret i flere andre stiftelser.

Styremedlem

Bilde av Kathrine Emilie Standal

Bjørn Morten Yseteng

Har tatt flere fag på BI. Mange kurs innen kommunikasjon og ledelse. Min praksis er fra næringsliv og 20 år i forskjellige stillinger. Senere drev jeg egen virksomhet i over 20 år. Har derfor ganske godt kjennskap til budsjett og regnskap. I mine forskjellige lederjobber har jeg også god kunnskap når det gjelder juridiske saker. Var medlem av Trondheim bystyre i 2 perioder, og fikk i den forbindelse godt kjennskap til mange saksområder.

Styremedlem

Bilde av Bjørn Morten Yseteng

Turid Stenseth

Utdannet spesialpedagog. Faglig tillitsvalgt på alle nivå. Rektor i 29 år. Medlem av bystyret i Trondheim i to perioder. Har innehatt flere styreverv i Trondheim.

Varamedlem

Bilde av Turid Stenseth

Robert Ekle

Varamedlem

Mangler bilde av Robert Ekle

Maya Berg

Varamedlem

Mangler bilde av Maya Berg

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 oppnevnte Fylkesmannen etter forslag fra formannskapet av 09.12.2020 følgende i styret for Hans Nissen og hustrues stiftelse:

Ansatte

Ole A. Dahl

Ole har tatt kombigym med elektrofag, og eksamen artium. Han har videre gått Elektroingeniør ved Trondheim Ingeniørhøgskole på HIST, Bedriftsøkonomi og ledelse, og i tillegg har han Fagbrev som telemontør. Ole har jobbet som montør innen elektriske installasjoner, og hatt lederstillinger innen elektriske installasjoner og salg av el-materiell, samt innen eiendomsutvikling, rehabilitering, salg og utleie av bygårder. Han har vært styreleder i borettslag samt i private firma, samt hatt et eget installasjonsfirma med ansatte. Ole har jobbet i Hans Nissen og Hustrues Stiftelse siden 1. desember 2010.

Daglig leder (ansatt)

bottom of page